Premies

Dakwerken


Wanneer u dakwerken laat uitvoeren is het mogelijk aansprak te doen op diverse premies en subsidies vastgelegd door de Vlaamse overheid met het oog op het voldoen aan de milieueisen. De premies zijn afhankelijk van uw gemeente of stad, uw arbeidsinkomen en uw leeftijd. Voor dakrenovaties zijn er diverse premies waarop u aanspraak kunt maken.
 1. Gemeentelijk bepaalde dakisolatie 
  In een aantal gemeenten kunt u een gemeentelijke of provinciale premie voor dakisolatie verkrijgen. Vind uw gemeentelijk- en provinciaal specifieke premies op www.energiesparen.be/subsidies of neem contact op met uw gemeente. 

 2. Vlaamse renovatiepremie 
  U komt in aanmerking voor de Vlaamse renovatiepremie wanneer u een woning renoveert die zich in het Vlaamse Gewest bevindt en minstens 30 jaar oud is. Indien u reeds voor 1 januari 2017 een eerste aanvraag indiende voor een woning van minstens 25 jaar oud, kunt u na 1 januari 2017 een tweede aanvraag indienen, ook al is uw woning nog geen 30 jaar oud. Bij twijfel omtrent de ouderdom van de woning geeft het Rijksregister de doorslag. 

  De renovatiepremie wordt berekend op basis van facturen van werken door een aannemer, of van de aangekochte materialen wanneer u de werken zelf uitvoert. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn, en mogen niet dateren van voor u eigenaar werd van de woning. 
  U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen de twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar. Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

 3. Premie netbeheerder
  Indien u een dak of zoldervloer isoleert in een bestaande woning kunt u daarvoor een premie verkrijgen via uw netbeheerder. De premie is geldig voor ofwel dakisolatie of zoldervloerisolatie, niet voor beide. Voor de isolatie van de zoldervloer kunt u enkel een premie verkrijgen wanneer het gaat om de vloer van een onverwarmde zolder.

  U kunt de isolatie zelf plaatsen of een aannemer inhuren om de werken te laten uitvoeren. Het bedrag van de premie ligt echter hoger wanneer de isolatie werd geplaatst door een aannemer. 
  De premie is enkel geldig voor woningen die zich bevinden in het Vlaamse Gewest en die voor 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 januari 2006, ook al werden ze pas na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Vlaamse overheid

Groendaken


De Vlaamse overheid kent tevens subsidies toe voor het aanleggen van groendaken om zo de interesse in duurzame daktuinen aan te wakkeren. Het subsidiëren van groendaken in Vlaanderen is echter afhankelijk van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente over de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie om zeker te zijn of u er al dan niet recht op heeft, of via www.premiezoeker.be/bouwen.